بیانیه توافق سطح خدمات توضیحات مختصری در رابطه با صفحه

بیانیه توافق سطح خدمات

 

بیانیه توافق سطح خدمات

 

در تارنمای شرکت و آب و فاضلاب روستایی البرز خدمات در انواع مختلف  به شرح زیر ارائه می گردد: 


خدمات اطلاع رسانی : 

  •   مناقصه ها/ مزایده های آب و فاضلاب
  •   اطلاعات مورد نیاز مشتریان ،برای مدیریت مصرف 
  •   ارائه خدمات به کارکنان و کاربران از طریق صفحه شخصی 
  •   تعرفه های آب و فاضلاب در سال های مختلف
  •   قوانین و مقررات
  •   خدمات الکترونیک
  •   خدمات دفاتر پیشخوان

خدمات تعاملی : 

 

  •  رسیدگی به شکایات 
  • محاسبه هزینه های آب و فاضلاب مصرفی
  • خدمات 22 گانه الکترونیک(میز خدمت)


مسئولیت ارائه خدمت : 
فراهم ساختن بستر لازم برای ارائه ، تضمین ، پایداری و رفع اشکالات اعلام شده در مورد خدمات ارائه شده به عهده اداره فناوری و سیستم های جغرافیایی شرکت آب و فاضلاب البرز می باشد
مسئولیت کاربران : 
بهره برداری و اعلام مشکلات استفاده از خدمت به میز خدمات شرکت آب و فاضلاب البرز می باشد
درخواست خدمت : 
از طریق ارسال نامه به های مربوطه  و نیز میز خدمات شرکت می باشد
دسترس پذیری : 
این خدمات همواره دردسترس می باشند وموارداحتمالی خروج از دسترس،ازطریق تارنما اطلاع رسانی می گردد
نگهداری و تغییرات خدمت : 
در صورت نیاز به انجام عملیات تغییر و نگهداری که منجر به عدم دسترسی به خدمت در ساعات مورد نیاز خواهد شد ارائه کننده خدمت مراتب را از قبل با بهره بردار هماهنگ خواهد نمود
گزارش دهی ، بازبینی و ممیزی : 
ارائه کننده سرویس سالانه و یا در دوره های زمانی درخواستی گزارش استفاده پرسنل بهره بردار از خدمات مناقصه ها/ مزایده های  حوزه ی صنعت و رسیدگی به شکایات و جلسات و صورتجلسات را ارائه خواهد نمود
فسخ و پایان : 
در زمان فسخ و پایان خدمت ، ارائه کننده ابتدا یک نسخه پشتیبان از اطلاعات بهره بردار تهیه نموده و سپس نسبت به قطع خدمت اقدام خواهد کرد