تعاریف آماری توضیحات مختصری در رابطه با صفحه

تعاریف آماری

اقلام آماری بخش آب

 

ردیف واژه ها تعاريف
1 جمعيت تحت پوشش جمعیت خانگی که انشعاب آب توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی برای آن طراحی، اجرا و نصب گردیده و در دوره های زمانی معین، برای آن قبوض آب بهاء صادر می گردد.
2 جمعيت روستايي بهره مند از آب آشاميدني سالم عموما برای روستاهای بالای۲۰خانوار مطرح می شود و از تلفیق جمعیت روستاهای سطح ۱ (روستاهایی که استهلاک تاسیسات آنها کمتر از ۳۰ درصد باشد)و سطح ۲ (روستاهایی که استهلاک تاسیسات آنها بیشتر از ۳۰درصد باشد) محاسبه می شود.
3 جمعيت تحت پوشش شبكه فاضلاب جمعیت خانگی که انشعاب فاضلاب توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی برای آن طراحی، اجرا و نصب گردیده و در دوره های زمانی معین، برای آن قبوض فاضلاب بهاء صادر می گردد.
4 جمعيت روستايي برخوردار از سيستم مدرن فاضلاب جمعیت خانگی که انشعاب فاضلاب توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی برای آن طراحی و نصب گردیده و در دوره های زمانی معین، برای آن قبوض فاضلاب بهاء صادر می گردد.
5 ظرفيت تأمين آب جدید ظرفیت ایجادشده(اعم از درمدار و یا خارج ازمدار)تمامی منابع تامین آب شامل سطحی و زیرزمینی که در بازه زمانی مشخص تحویل و دراختیار شرکت های آب و فاضلاب قرار گیرد.
6 نمونه ميكروبي حجم آب (یا فاضلاب) که به مقدار مشخص و توسط ظروف خاص و با روش های تعریف شده و استاندارد از تاسیسات آب ( ویا فاضلاب) جمع آوری و جهت انجام آزمون های باکتریولوژی(میکروبی) به آزمایشگاه منتقل می گردد.
7 مطلوبيت نمونه ميكروبي درصورتیکه نمونه میکروبی فاقد باکتری کلیفرم گرماپای باشد، نمونه میکروبی را مطلوب گوییم.
8 پايش عوامل شيميايي شناسایی، تعیین مقدار و کنترل عامل های فیزیکی و شیمیایی آب (یا فاضلاب) در بازه های زمانی معین که در آزمایشگاه های آب ( یا فاضلاب) انجام می شود.
9 آب بدون درآمد حجم آبی که مصرف شده ولی بنابر دلایل مختلف، برای شرکت های آب و فاضلاب درآمدی ایجاد نکرده است و عموما سالانه گزارش می شود.

 

اقلام آماری بخش فاضلاب

 

ردیف واژه ها تعاريف
1 تصفيه زيستي (بيولوژيكي) فاضلاب روشي از تصفيه فاضلاب كه در آن ميكرو ارگانيزم ها، در حذف آلاينده ها نقش دارند.
2 تصفيه فاضلاب ( مجموعه اي از روش هاي فيزيكي، بيولوژيكي و شيميايي است كه براي حذف آلاينده هاي فاضلاب بكار مي رود و در نهايت فاضلاب تصفيه شده را براي مصرف از پيش تعيين شده آن، آماده مي كند.)
3 شاخص آلودگي فاضلاب شاخصي است كه به كمك آن درجه آلودگي يك منبع پذيرنده آب ( رودخانه و ...) سنجيده مي شود مثل چگالي آلودگي ها، ميزان اكسيژن خواهي بيوشيميايي، اكسيژن محلول و...
4 بارآلودگي فاضلاب مقدار كيلوگرمBODيا COD كه در واحد حجم (متر مكعب)  در يك فرآيند تصفيه وارد مي شود، بار آلودگي فاضلاب ناميده مي شود. 
5 زمان ماند هيدروليكي فاضلاب مدت زماني كه در آن فاضلاب در يك تانك يا مخزن نگهداري مي شود تا واكنش هاي شيميايي، بيولوژيكي يا فيزيكي لازم براي حذف آلاينده ها اتفاق بيافتد.
5 لخته سازي در تصفيه فاضلاب در تصفيه آب وفاضلاب از بهم پيوستن جامدات معلق و ذرات كلوييدي كه پس از افزودن مواد شيميايي و همزدن آرام محيط به كمك وسايل هيدروليكي يا مكانيكي صورت مي پذيرد، گفته مي شود. اما در تصفيه بيولوژيكي فاضلاب ، افزودن مواد شيميايي معمولا انجام نمي شود و عمل بهم چسبيدن ذرات بصورت بيولوژيكي اتفاق مي افتد.
6 خودپالايي آب فرآيندهاي طبيعي كه در رودخانه ها يا آب هاي پذيرنده اتفاق مي افتد و حاصل آن كاهش باكتري ها، كاهش BOD، تثبيت مواد آلي، جايگزيني اكسيژن محلول و نتيجتاً بازگشت حيات زيستي( جانوري و گياهي)به حالت طبيعي اطلاق مي گردد.