منشور اخلاقی توضیحات مختصری در رابطه با صفحه

منشور اخلاقی

 

منشور اخلاقی كاركنان شركت آب وفاضلاب روستايي استان البرز

 • خدمتگذاری ( سقایی ) به مردم را توفیق الهی ،مسئولیتی خطیر، ارزشمند و افتخارآفرین می دانیم.
 • خدمات  ما موجب غنّا و تعالی زندگی مردم می شود و باعث تقویت روابط بین ما وآنان که ولی نعمت ما هستند می شود.
 • حصول رضایت باریتعالی را در رضایت خلقش  ( ارباب رجوع  ) می جوئیم، به این جهت هنگام ارائه خدمت به وظیفه پایبندیم.
 • درهرشرایطی به اصول اخلاقی وصفای معنوی پایبندبوده وآنها را آمیخته با  کار خود می دانیم.
 • وجدان کاری و انظباط اداری را سرلوحه امورخود قرارمی دهیم
 • رعایت ادب ، نزاکت ، انصاف و صبوری را رمز تعالی خود و شرکت تلقی می کنیم.
 • نظم ،آراستگی، وقت شناسی وآمادگی برای ارائه خدمت را از اصول مسلم وقطعی موفقیّت خود می دانیم.
 • بابت خطاهاي احتمالي ارباب رجوع آنها را مورد عفو قرار داده وسرزنش نكنيم.
 • مشاورین، پیمانکاران و تولیدکنندگان را همکار خوددانسته و هدف مشترک ما ارائه بهترین خدمات به ارباب رجوع   ( مشتریان  ) می باشد.
 • ما به همفکری و مشارکت ارباب رجوع ( مشتریان  ) برای اصلاح روش های کار و بالابردن سطح کیفیت خدمات و کاهش ضریب خطا نیاز داریم.
 • همواره رازدار وامانت دار ارباب رجوع ( مشتریان  ) ، همکاران و شرکت می باشیم.