تأمین آب شرب روستاهای استان البرزدر شهرستانهای اشتهارد ونظرآباد

تأمین آب شرب روستاهای استان البرزدر شهرستانهای اشتهارد ونظرآباد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی  استان البرز مهندس صادقی سرپرست معاونت مهندسی و توسعه شرکت آبفای روستایی از تأمین آب شرب روستاهای فردآباد و مختارآباد از توابع شهرستان اشتهارد وروستای قاسم آباد کوچک و شیخ حسن از توابع شهرستان نظرآباد خبر داد.
مهندس رضا صادقی گفت : پروژه تأمین آب شرب روستاهای فردآباد و مختارآباد شامل احداث 5 کیلومتر خط انتقال آب ، تجهیز یک حلقه چاه ، احداث 700 متر شبکه برق و نصب یک دستگاه مبدل ، احداث 400 متر مربع دیوارکشی و محوطه سازی و احدا ساختمان تأسیسات و پروژه تأمین آب شرب روستای قاسم آباد کوچک شامل حفر و تجهیز چاه ، احداث 800 متر خط انتقال ، احداث 550 متر شبکه برق و نصب مبدل ، احداث 200 مترمربع دیوارکشی و محوطه سازی و احداث ساختمان تأسیسات و پروژه احیاء چاه آب روستای شیخ حسن به بهره برداری رسید.با بهره برداری از این پروژه ها مشکل کمبود آب شرب روستاهای مذکور مرتفع گردید.