صرفه جویی در مصرف آب، نیازمند مشاركت همگانی مردم است

صرفه جویی در مصرف آب، نیازمند مشاركت همگانی مردم است

هرساله در كشورمان يكم الي هفتم تيرماه تحت عنوان هفته ي صرفه جويي در مصرف آب نامگذاري شده است كه برنامه هاي مختلفي با رويكرد فرهنگي به منظور اصلاح الگوي مصرف توسط سازمان هاي ذيربط اجرا ميشود.

مهندس عبدالحسین حسن زاده رئیس هیأت مدیره ومديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايی استان البرزدر گفت و گو با روابط عمومي، ضمن بيان اين مطلب افزود: برنامه ها ي فرهنگي و آموزشي مختلفي در راستاي ترويج فرهنگ صرفه جويي در مصرف آب در اين ايام از سوي اين شركت اجرا مي شود.

مديرعامل شركت آبفارالبرز، صرفه جويي در مصرف آب را يك وظيفه ي همگاني دانست و گفت: برنامه هاي پيش بيني شده از سوي دستگاه هاي ذيربط زماني اثربخش است كه مردم نيز با رعايت الگوي صحيح مصرف آب، از اسراف پرهيز و با صرفه جويي در مصرف اين ماده ي حيات بخش، فرصت استفاده از آب را براي نسل هاي آينده نيز فراهم كنند.

حسن زاده با اشاره به اینکه كشور ایران، از جمله کشورهای پهناور دنیاست و نیاز به آب شیرین در بخش های گوناگون، از جمله کشاورزی بسیار فراوان است، اظهارداشت: استفاده ي بهینه از آب، موجب بهره مندی از فعالیت های اقتصادی مناسب و ساماندهی اقتصاد کشور می شود. وي افزود: با مصرف درست و بهینه ي آب و هدایت آن به بخش کشاورزی، می توان بسیاری از مواد غذایی مورد نیاز کشور را تأمین کرد تا نیازمند بیگانگان نباشیم وي افزود آب در پیدایش طراوت و شادابی محیط نقش مؤثری دارد و با صرفه جویی می توان هزینه هاي مربوط به تصفیه ي آن را صرف آبرسانی به مناطقی کرد که دچار کمبود آب هستند.

مهندس حسن زاده با بيان اينكه مصرف آب به طورصحيح و مطابق الگوي مصرف و جلوگيري از هدررفت آن، مي تواند تا حدي جايگزين كمبود منابع تامين آب باشد، اظهارداشت: يكي از فعاليت هاي عمده كه همیشه مورد تاكيد شركت هاي آب و فاضلاب قرارگرفته، مديريت مصرف با هدف كنترل و كاهش مصارف غيرضروري است.

مديرعامل شركت آبفارالبرز، با بيان اينكه خداوند متعال آب را مهم ترین عامل حیات و زندگی می داند و می فرماید: و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم گفت: صرفه جويي در مصرف آب يك وظيفه ي عمومي در جامعه است و با توجه به آموزه هاي ديني بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.

مهندس حسن زاده در ادامه افزودند : با عنایت به افت آب های زیر زمینی که میلیون ها سال طول کشیده بود جمع آوری شود،وافزایش عمق چاه ها در برخی از مناطق شهری وروستایی به بالای 300 متر ومشکلات بهره برداری از اینگونه چاه ها،لذا منبعد باید با فرهنگ سازی بحث مدیریت مصرف از طرق های مختلف جدی گرفته شود که همکاری تمامی اقشار اعم از ارگانها ونهادها وسازمانها ومردم شریف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

صرفه جویی کم مصرف کردن نیست بلکه درست مصرف کردن است.