جشن روزه اولی ها درشرکت آب وفاضلاب روستایی استان البرز

جشن روزه اولی ها درشرکت آب وفاضلاب روستایی استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت آب فاضلاب روستایی استان البرز با حضور مهندس عبدالحسین حسن زاده رئیس هیأت مدیره ومدیر عامل شرکت ومعاونین ورئیس اداره حراست وچندی از همکاران همراه با فرزندان روزه اولی جشن روزه  اولی ها با پایان ماه میهمانی خدا در شرکت آبفار البرزبرگزارشد.

مهندس حسن زاده گفت : هدف از برگزاری این جشن، تشویق کودکان و نوجوانان برای توجه به انجام فرائض دینی و نهادینه سازی فرهنگ دینی است.و فرزندان که امسال به سن تکلیف رسیده و میهمان سفره پر خیر و برکت رمضان بودنده مورد تشویق قرار می گیرند.

وی اضافه کرد: رسیدن به سن تکلیف ورود به مرحله ای است که آغاز ایمان واقعی به خدا تلقی می شود و شما وارد عبادت آگاهانه می شوید که باید قدر آن را بدانید.

حسن زاده تصریح کرد: جشن تکلیف آغاز بندگی خداست و عبادت و اعمال مذهبی شما شکل واقعی به خود می گیرد که امید است تکلیف شرعی خود را بخوبی انجام دهید.وهمچنین درپایان جلسه هدایایی معنوی تقدیم فرزندان گردید.

فایل های مرتبط