شستشوی 1200 مترمکعب مخزن ذخیره آب در امورآبفارشهرستان طالقان استان البرز

شستشوی 1200  مترمکعب مخزن ذخیره آب در امورآبفارشهرستان طالقان استان البرز

 

به گزارش روابط عمومی آبفار استان البرز از این حجم 500 مترمکعب درروستای زیدشت،400 مترمکعب درروستای فشندک  و 300 متر مکعب در روستای حسبان شستشو داده شد.
شستشوی مخازن آب آشامیدنی در مناطق روستایی با هدف ارتقای سطح کیفی و بهداشتی با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات از جمله واتر جت ، پمپ های فشار و تزریق محلول پرکلرین آب ژاول انجام شد.

 

 

فایل های مرتبط