سال گذشته 23 میلیارد ریال در راستای بهره برداری ،تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبرسانی روستاهای استان البرزهزینه شد.

سال گذشته 23 میلیارد ریال در راستای بهره برداری ،تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبرسانی روستاهای استان البرزهزینه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان البرز مهندس عبدالحسین حسن زاده رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت هزینه بهره برداری، تعمیرات ونگهداری تاسیسات آبرسانی روستاهای استان در سال گذشته را حدود 1700  میلیون ریال ، و هزینه راهبری ،  تعمیرات ونگهداری شبکه جمع آوری وتصفیه خانه های فاضلاب روستاهای استان را حدوداً200  میلیون ریال اعلام کرد وگفت : بالغ بر4000  میلیون ریال نیز در بخش کنترل کیفی هزینه شده است.

مهندس حسن زاده  با اعلام خبر فوق افزود: در این مدت بیش از22 کیلومتر شبکه توزیع و خط انتقال با اعتباری بالغ بر 28 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی اصلاح وبازسازی ، مرمت وتعویض شده است.

وی رفع نواقص شبکه، خط انتقال و انشعابات را در حدود 1800 کیلومتر ، 4400 مورد حادثه اعلام کرد و گفت: در این بخش به منظور رفع حوادث واتفاقات ، افزون بر4/500 میلیون ریال هزینه شد.

مدیرعامل شرکت آبفارالبرز با بیان این نکته که در سال گذشته 75  مورد تابلو برق  تک ضرب ستاره مثلث واینوترتعمیر و تعویض شده، اضافه کرد: هزینه بهره برداری ، تعمیر و تعویض این تابلو برق ها حدود2000 میلیون ریال شد.

وی یادآوری می نماید به تعداد 5 حلقه چاه که بدلیل فرونشست زمین وانحراف چاه از مدار خارج شده بودند با فن آوری های جدید ودانش همکاران اداره تعمیرات ونگهداری با مبلغ حدود 700 میلیون ریال احیاء و وارد مدار بهره برداری شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی البرز به ارائه آب شرب سالم و بهداشتی به روستائیان تاکید کرد و افزود: در سال گذشته 3493  مورد آزمون میکروبی و 52423 مورد آزمون کلرسنجی و5475 مورد آزمون کدورت و 152 مورد آزمون شیمی وفلزات سنگین برای اطمینان از سلامت آب شرب انجام شده که خوشبختانه نتیجه مورد رضایت بوده است.

وی خاطر نشان کرد: بیش از 5310 کیلوگرم کلر مایع و حدود 21055 کیلوگرم پرکلرین و نمک طعام در این مدت مصرف شده است.

حسن زاده : در خاتمه ضمن یادآوری این نکته که شرکت آب و فاضلاب روستایی استان البرز 155 روستا را تحت پوشش دارد، افزود: تعداد 61417 مشترک با 136/259 نفر جمعیت از نعمت آب شرب پایدار، سالم و بهداشتی بهره مند هستند.