سامانه 1523

 

پیوندها:

 

     

     

     

     

     

     

        

        

لینک های بیشتر...

 

 
ثبت نام متقاضیان امریه سربازی

به اطلاع کلیه مشمولین وظیفه دارای برگ اعزام مورخ 97/12/01 که متقاضی گذراندن دوره امریه سربازی در شرکت های تابعه ی زیر مجموعه وزارت نیرو هستند می رساند ، جهت ثبت نام به سامانه امریه وزارت نیرو ( amriyeh.moe.gov.ir) مراجعه نمایند.

ادامه مطلب

عنوان خبر

متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ، متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ، متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ...

ادامه مطلب
عنوان خبر

متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ، متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ، متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ...

ادامه مطلب
عنوان خبر

متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ، متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ، متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ...

ادامه مطلب
عنوان خبر

متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ، متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ، متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ...

ادامه مطلب