سامانه 1523

 

پیوندها:

 

     

     

     

     

     

     

        

        

لینک های بیشتر...

 

 
ثبت نام متقاضیان امریه سربازی

به اطلاع کلیه مشمولین وظیفه دارای برگ اعزام مورخ 98/08/01 که متقاضی گذراندن دوره امریه سربازی در شرکت های تابعه ی زیر مجموعه وزارت نیرو هستند می رساند ، جهت ثبت نام از تاریخ 98/05/01  لغایت 98/05/30  به سامانه امریه وزارت نیرو  به آدرس ( amriyeh.moe.gov.ir) مراجعه نمایند.

 

عنوان خبر

متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ، متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ، متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ...

ادامه مطلب
عنوان خبر

متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ، متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ، متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ...

ادامه مطلب
عنوان خبر

متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ، متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ، متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ...

ادامه مطلب
عنوان خبر

متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ، متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ، متن اخبار مورد نظر و توضیحات مختصری در رابطه با آن ...

ادامه مطلب